24/11/2013

ĐOÀN KẾT


Đoàn kết là nhận ra cả vũ trụ này là một. Đoàn kết mang lại sự hài hòa. Đoàn kết là cùng nhìn về một hướng để tạo ra hạnh phúc và niềm vui cho tất cả.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội