11/10/2013

KHÔNG CÓ THỜI GIAN?


Thời gian thì ta không kiểm soát được nhưng ta có thể kiểm soát bản thân mình. Một khi ta bắt đầu làm việc thông minh hơn, chứ không vất vả hơn và làm những việc đáng làm, thay vì những thứ vô ích lãng phí, thời gian sẽ trở thành bạn của ta.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội