10/09/2013

HỢP TÁC

Khi một người cảm thấy họ được tôn trọng, cảm nhận ấy mời gọi họ hợp tác thay vì chống đối.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội