14/09/2013

EM CHỌN CÁI NÀO?


Nếu có người đã cư xử không phải với tôi thì tôi có toàn quyền quyết định việc mình bị tổn thương đến đâu. Tôi có thể coi đó là bài học và rồi tha thứ, hay cứ bị tổn thương mãi và mất lòng tin vào người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội