06/08/2013

TRUNG THỰC

Trung thực là nhìn vào điều ta có thể làm, nhìn vào mặt sáng của mọi vấn đề.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội