01/08/2013

ĐƠN GIẢN

Tôi chỉ để tâm vào cốt lõi vấn đề và tránh những sự phức tạp không cần thiết. Tôi yêu sự chân thật, thích đặt cho mình những mục tiêu rõ ràng và sống một cuộc đời đơn giản.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội