14/08/2013

KHIÊM NHƯỜNG

Khi lòng tự trọng ăn sâu bén rễ và lớn dần, tôi có sức mạnh để trở nên khiêm nhường.
(Sử dụng tranh của Cicely Mary Barker)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội