06/07/2013

YÊU SỰ KHÁC BIỆT

Đời sẽ tẻ nhạt biết mấy nếu tất cả đều giống nhau y sì đúc. Thế nên hãy cứ tử tế, yêu thương tất cả mọi người, cho dù họ ăn mặc chẳng giống mình, nói năng chẳng giống mình, lối sống cũng khác với mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội