24/07/2013

TRÁCH NHIỆM

Khi coi trách nhiệm như một trò chơi chứ không phải là gánh nặng thì ta sẽ chơi thật vui vẻ, nhẹ nhàng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội