10/07/2013

GIẢN DỊ

Giản dị là nhìn vào bản chất và đừng làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội