20/07/2013

CAN ĐẢM

Tiếng nói của tâm hồn còn thiết tha, mạnh mẽ hơn tiếng nói của kỳ vọng, nhưng ta cần can đảm để là chính mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội