28/07/2013

BUÔNG BỎ VÀ CHẢY TRÔI

Khi buông bỏ những niềm tin hạn hẹp, sự sống bắt đầu chảy trôi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội