12/06/2013

TỰ TRỌNG

Tôi không nhìn vào mắt người khác để nhận ra chính mình. 
(Sử dụng ảnh của Juliana Vorobyeva)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội