14/06/2013

QUYẾT TÂM

Lòng quyết tâm cứ âm thầm rực cháy mỗi ngày khi bạn trung thực và nhất quán trong từng hành động.
(Sử dụng ảnh của Ursula I Abresch)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội