19/06/2013

PHÂN BIỆT

Trong mọi tình huống, bạn biết chọn thái độ đúng đắn bằng cách tin vào trực giác của mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội