17/06/2013

ĐỔI THAY

Bạn vượt ra khỏi bức tường của những giới hạn để thấy bầu trời rộng mở những tiềm năng.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội