30/05/2013

DẬY MÀ CHƠI


Thất bại không có nghĩa là không làm được, chỉ có điều là hơi lâu một chút. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội