04/05/2013

CÁCH NHÌN

Hãy chơi trò tìm kiếm điều gì đó tích cực ở mỗi tình huống. 95% cảm xúc bắt nguồn từ cách ta giải mã các sự kiện.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội