24/04/2013

LẮNG LẠI ĐỂ NGHE NHAU

Lắng nghe là tạo ra một không gian tôn trọng giữa tôi và người khác. Không gian ấy giúp tôi hiểu những gì người kia đang thật sự muốn tỏ bày.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội