07/03/2013

Cố nhân

Mỗi hôm, ta nói chuyện với trái tim ít nhất là một lần, kẻo sẽ đánh mất cơ hội để làm bạn với chính mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội