21/01/2013

May mắn


May mắn nghĩa là có mặt ở đúng nơi vào đúng lúc cần, là sống đúng với bản chất thật và chảy trôi theo dòng đời.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội