18/12/2012

Sáng suốt

1 giây trôi qua cũng đã là quá khứ. Tôi không thể tiến lên phía trước bằng cách ngoảnh lại phía sau.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội