24/11/2012

Tha thứ


Tha thứ nghĩa là ân xá tù nhân, để rồi ta chợt vỡ lẽ một điều tên tù đó chính là ta.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội