24/09/2012

Tích cực


Bạn nhận ra cơ hội và nhìn thấy ích lợi dù nhỏ nhất trong mọi khó khăn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội