17/09/2012

Thật

Ta tự nhắc mình những lời nói dối trước sau sẽ đứt gánh giữa đường thôi, còn sự thật bao giờ cũng đến đích.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội