11/09/2012

Chấp nhận


Tình yêu như biển cả mở lòng đón đủ loại sông mà không căn vặn chúng từ đâu đến.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội