18/08/2012

Tự do


Tự do nghĩa là không ai có thể ngăn tôi làm điều phải, cũng chẳng thể dụ dỗ tôi làm điều trái.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội