04/08/2012

Trò chuyện một mình


Phải chăng, ta bình an từ lúc còn nằm nôi, và muôn thuở, bình an còn mãi trong ta?

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội