27/08/2012

Lý do lý trấu


- Đà điểu ơi, hãy bay đi!
- Tôi không có cánh, làm sao mà bay được.
- Đà điểu ơi, hãy chở đồ đi!
- Tôi là chim, làm sao mà chở đồ được.
- Đà điểu ơi, nếu muốn thì sẽ tìm ra cách. Nếu không muốn sẽ lý do lý trấu.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội