12/07/2012

Khóc cười


Khi cuộc đời cho ta 100 lý do để khóc thì hãy tìm ra 1000 lý do để cười.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội