11/06/2012

Lẽ sống Phi bạo lựcLẽ sống phi bạo lực không chỉ đòi hỏi ta không gây tổn hại cho ai về thân thể, mà còn bao gồm cả việc không làm tổn thương đến lòng tự trọng của họ.  
Một lẽ sống như thế cần có được ý thức và độ tinh tế nhạy cảm khác thường.  
 
Chừng nào ta biết cách đối xử hòa nhã lịch thiệp với chính mình, thì ta có thể đối xử tương tự như vậy với người khác.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội