14/06/2012

Cơn bão

Nếu cả người lái thuyền và con thuyền đều mạnh mẽ, cơn bão sẽ trở thành món quà.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội