05/01/2024

ĐỘNG VIÊN KHÍCH LỆ

Bạn nâng đỡ người khác, và cả chính bản thân mình bằng những lời động viên, khích lệ. Bằng cách ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà mỗi người đã bỏ ra. Thật chân thành và cụ thể. Bằng cách động viên khi người khác đang đấu tranh, vật lộn, giúp cho họ thêm vững tin và có động lực để tiến bước.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội