13/02/2023

YÊU THẬT

Vì bạn thật sự hiểu nên bạn thật lòng yêu. Hiểu cả những thứ lớp lang bên ngoài và những bí mật ẩn giấu bên trong.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội