20/11/2022

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG


Mọi sự vĩ đại đều thuộc về người đưa đò thầm lặng đã chở đầy sự thật, yêu thương và hi vọng lên chuyến đò đưa em đến bến bờ hạnh phúc.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội