22/03/2021

MƯA DẦM

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt… nước chảy đá mòn

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt… từng giọt tạo nên biển hồ rộng lớn

1 dòng, 2 dòng, 3 dòng sông…đại dương được tạo thành từ đó

1 - kiên nhẫn, 2 – linh hoạt, 3 – chúc lành… sự chuyển đổi ở mỗi người cũng bắt đầu từ ấy!


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội