02/08/2020

MẠNH MẼ

Việc của người đi làm tổn thương người khác là làm tổn thương. Việc của bạn là tự cứu lấy mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội