29/01/2020

ĐỦ ĐẦY

Khi viết ra những gì mình đạt được, bạn nhận ra mình đã có mọi thứ mình thật sự cần.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội