17/03/2019

TỪNG CHÚT TỪNG CHÚT MỘT

Bạn làm nhẹ nhàng và khéo léo bởi vì ngày nào bạn cũng làm. Lần sau tốt hơn lần trước.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội