25/12/2016

LỰA CHỌN

Khi tình huống bất ngờ đến trong cuộc sống tôi có thể lựa chọn hướng ra bên ngoài để phản ứng hay kháng cự. Hay tôi sẽ lựa chọn nhìn lại tài năng, đức hạnh hay sức mạnh của bản thân có thể đưa ra giải pháp cho tình huống hiện tại. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tiềm ẩn những tín hiệu tích cực, tôi sẽ sáng suốt ra quyết định.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội