30/11/2016

TÔN TRỌNG

Tôn trọng là nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng thể hiện trong cả sự tương đồng cũng như khác biệt. Đối với sự khác biệt, tôi có thể không cùng quan điểm với bạn trong cách hồi đáp lại tình huống nhưng tôi tôn trọng cách thức của bạn vì tôi hiểu bạn có lý do riêng hay chỉ đơn giản mỗi chúng ta đều độc đáo và đặc biệt.


0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội