10/07/2016

TÔN TRỌNG


Tôn trọng người khác nghĩa là chỉ đưa ra lời khuyên khi họ có đủ sức mạnh để nhận lấy.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội