30/07/2016

NGÔN NGỮ KHÔNG LỜI


Vì hiểu ngôn ngữ của trái tim nên bạn nói với sự chân thành và nghe với lòng trắc ẩn.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội