23/06/2016

SỐNG TRONG HIỆN TẠI

Sống trong hiện tại là khi bạn chấp nhận những sai lầm quá khứ, tìm ra giải pháp, rút ra bài học và tiếp tục tiến bước.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội