06/06/2016

MỤC TIÊU RÕ RÀNG

Khi bạn có một mục tiêu rõ ràng, bạn kết thúc mọi sự lãng phí.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội