22/05/2016

LẮNG NGHE

Nếu ai đó nói với bạn: " Bạn cần thay đổi."
 Hãy lắng nghe thật rõ những thanh âm bên trong bạn nói lên điều gì?
- Cảm ơn thành ý của bạn, tôi sẽ xem xét và hoàn thiện mình mỗi ngày - TỰ TRỌNG nói.
- Đó là việc của tôi, đâu phải việc của bạn nhỉ - TỰ ÁI nói.
- Tôi sẽ nỗ lực và tôi tin mình sẽ tốt lên mỗi ngày - TỰ TIN nói.
- Mình thật tệ - TỰ TY lên tiếng.
- Ồ cho dù bất cứ điều gì xảy ra, thì tôi tuyệt vời và bạn cũng tuyệt vời - TỰ HÀO trả lời.
- Dù mọi chuyện như thế nào thì mình đều có thể thay đổi - TỰ DO khẳng định.
(Sử dụng ảnh của Jessie Willcox Smith)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội