01/11/2015

TÁC ĐỘNG CỦA QUYẾT ĐỊNH


Những gì tôi đang trải qua lúc này chính là kết quả
của những lựa chọn và quyết định đã thực hiện trong quá khứ.
Những gì tôi sẽ trải qua trong tương lai lại phụ thuộc vào những lựa chọn và quyết định tôi thực hiện ngay bây giờ.
Hiểu biết này sẽ ảnh hưởng tới lựa chọn và quyết định nào mà bạn sẽ thực hiện ngày hôm nay?

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội