09/10/2014

TÔI CHỌN


Khi thay từ “phải làm” thành “chọn làm” thì mọi thứ sẽ khác biệt rất nhiều.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội