31/08/2014

DỪNG LẠI


Đôi khi, ta cần “đóng cửa” để quan sát, để nhìn lại và để làm mới.
(Sử dụng ảnh của Marla Frazee)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội