20/03/2014

ĐƠN GIẢN


Một cuộc sống đơn giản cho ta thời gian và không gian để trân quí những gì thật sự ý nghĩa.
(Sử dụng ảnh của Bahman Farzad)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội